Wat hij zelf van hem denkt:

Met fotografische precisie - ik zou niet anders kunnen - zoek ik de werkelijkheid te verhogen, uit haar zelf op te tillen, van haarzelf te vervreemden, naar het surreële toe... Ook mijn obsessie in het gebruik van lettrage, los van het gegeven woord, van zijn louter communicatieve functie, hoort hierbij...

 

Wat kunstkritici van hem denken:

Met een alert oog voor het detail schildert hij zijn onderwerpen op een verhalende wijze dermate, dat men zich aangetrokken voelt en op zoek gaat naar de spirituele achtergrond van het gegeven.

Opvallend hierbij is dat hij veelvuldig gebruik maakt van symbolen, paradoxen en contrasten, die in zijn composities een mysterieuze uitstraling bewerkstelligen.

F. De Bleser

Hij houdt van een esthetische en sierlijke vormgeving, van een beeldtaal die schoonheid incarneert, van wezens die meteen fraperen en intrigeren en pas daarna hun boodschap mededelen ...

H. Brutin